top of page

PROJECT 01

Hvis vi som udgangspunkt antager at ca 20 procent af Danmarks BNP forsvinder i fejlinvesteringer, dårlig administration, strukturel dys funktionalitet og manglende ansvars forfølgelse, så vil statskassen kunne forbedre den danske økonomi betragteligt, uden at pålægge befolkningen yderligere økonomiske byrder og alene ved at indføre en form for kædeansvar inden for det offentlige og de virksomheder der leverer løsninger til stat og infrastruktur.

bottom of page