Hensigten med siden her er ikke nødvendigvis at starte, endnu, en politisk fraktion men pege på og underbygge argumentationen for hvorfor det nuværende politiske og økonomiske system er så historisk og fremadrettet dysfunktionelt, hvorved der forhåbentlig kan skubbes til antallet af afgivne blanke stemmeafgivelser og deraf vokse bedre løsningsmodeller.

Årsagerne til den politiske frustration er givet næsten ligeså forskellig som der er vælgere, men nedenfor er der et par eksempler på tværs af politiske skel som viser hvorledes vores politikere gør hvad som helst, når som helt, mod hvem som helst.

Da vores politiske hukommelse er nærmest ikke eksisterende vil vi oprette en opslagsside dedikeret alle aktuelle navngivne folketingspolitikere, hvoraf flest muligt af deres kendte skandaler vil fremgå.  Længere fremme vil også Region og kommunal politikere løbende blive tilføjet.

Vi vil fremadrettet tilføje indsendte eksempler som dækker stadig flere politiske områder. Ligeledes vil der komme index-undersider til denne hvor sobre indsendte løsningsforslag vil fremgå.

Problemerne findes i vores politikeres arrogance og magtfuldkommenhed-

 

Nutidens politikere har udviklet sig til reality stjerner, hvor nødvendige politikske beslutninger er afløst af mediestyrede holdninger som de bruger til at afspore de bydende nødvendige debatter.​

De laver konstante koordinerede angreb på befolkningens tryghedsfølelse, specielt op til hver valgkamp, hvor flygtninge, kriminalitet og lignende emner hurtigt overtager overskrifterne fra de virkelige problemer, som kommende klima katastrofer, overbefolkning, klimaflygtninge, økonomisk kollaps.

"Mere overvågning giver mere frihed" er en sætning man umiddelbart ville tro kom fra formand Mao, Stalin eller den tidligere Østtyske leder og STASI chef Erich Honecker, men kommer desværre fra, Nick Hækkerup, en dansk justitsminister i 2021. Prøv at erindre en folketings gennemført lov inden for de 10 år som ikke har kostet befolkningen frihed, økonomi eller privatliv.

En stadig stigende del af befolkningen føler, at væggene omkring dem bliver mindre og mindre. Vores frihed bliver indskrænket og vores selvbestemmelse ligeledes.

Dette er i særdeleshed et demokratisk problem og vil fremadrettet udgøre en reel fare for vores demokrati.

Jo større del af befolkningen der ikke føler sig inkluderet eller decideret ekskluderet, des større risiko for nationale konflikter.

Så når politikerne målbevidst arbejder på at fratage befolkningen deres frihed under påskud af at ville beskytte selv samme, så sluger vi desværre blindt argumentationen. Men det der i virkeligheden sker er, at de i bedste salami stil stjæler mere og mere af vores sjæle. 

De bruger medieplatformene som virtuelle opdragelses lejre, hvor udskamning, hån og splittelse er nøgleredskaberne.

Flertallet af vores politikere lever af splittelse og problemskabelse, i stedet for samling og problemløsning .

Det er vores politikere som starter krige, ikke befolkningerne, hvilket fremstår temmelig bizart når vi befolkningen  imellem højlydt diskuterer energimangel, inflation og mulige krigsscenarier, medens vi, både i pressen og befolkningen helt overser debatten om, hvorfor vi konstant havner i disse situationer og hvem der er ansvarlig herfor.

Vi brokker os konstant over alle de flygtninge som vi har været nødsaget til at tage imod, men ingen taler om at hvis Danmark og deres allierede ikke havde startet den ulovlige krig i Irak, så havde der næppe været en brøkdel af de Irakiske og Syriske flygtninge.

Vi brokker os ofte over konsekvenser, men besynderligt nok, stort set aldrig over årsager og de ansvarlige for disse. 

Det første, Lars Løkke Rasmussen gjorde, da han efter valget i 2015 trådte til som statsminister, var at lukke Irak undersøgelseskommissionen i utide. Kan man ikke politisk frikende hinanden, så kan de næsten altid lukke alle undersøgelser der potentielt kan belaste dem.

Det samme vil givet gøre sig gældende når vi i nær fremtid bliver oversvømmet af klimaflygtninge, hvor befolkningerne vil glemme alt om årsagerne og de ansvarlige. Nemlig os selv og vores politikere, som konstant råber på stigende forbrug og tilbeder den ekspansionsøkonomi som er årsagen til al historisk elendighed. 

Jakob Ellen Jensen udtalte i et valginterview, at han så det som hans fornemste opgave at give danskerne hvad de ville have, hvilket i hans fortolkning over vigtige politiske emner var at flest mulige danskere skal have mulighed for at eje egen bolig, hvilket vidner om niveauet i den politiske top. Der er ikke at forhindre at jorden går under eller at krige undgås og hvordan. Nej en Folkevogn til alle, er svaret.

MILJØ:

 

Planter og dyr uddør med foruroligende hast, hvilket igen bidrager til den negative klimaspiral.

Fra istiden og frem er vandstanden helt naturligt steget og hvor der tidligere boede mennesker er der nu flere meter vand, så vandstigninger har altid eksisteret. Problemer er midlertidigt at hastigheden hvorved vandet stiger, dyrearter og flora forsvinder er blevet stadigt forøget og drevet af 1) befolkningstilvæksten og 2) vores forbrugsdrevet lineære BNP styret økonomiske system. Disse essentielle emner vælger man politisk at ignorerer og taler nu i stedet om krigsoprustning.

Den 29. juli var dagen hvor jordens naturressourcer blev opbrugt for hele 2021. Dermed ligger ”Earth Overshoot Day”, som er dagen, hvor alle jordens ressourcer er opbrugt, og kloden begynder at gå i minus, tre uger tidligere end sidste år (2020). Kilde: https://www.overshootday.org/.   https://xrdk.org/

En lille del af befolkningen brokkede sig over at planlagte vindmøller ville ødelægge deres udsigt, hvorefter byggeplanerne blev skrinlagt og samtidig valgte regeringen at, stærkt reducere antallet af tilladelser til landvindmøller, hvilket vidner om en politisk trang til at føje vælgere, fremfor at tage det nødvendige miljøansvar.

Menneskerettigheder versus Religion.

 

Den 28 maj 1997, vedtog folketinget at afskaffe revselsesretten og det blev helt forbudt at udøve nogen som helst form for fysisk eller psykisk afstraffelse af sine børn, men de danske politikere ville ikke beskytte mindreårige drengebørn ved at forbyde religiøs omskæring, selvom et stort flertal af befolkningen ønsker det.

De overvejer til gengæld om skolelærerne skal tvangsudskrives til fjerne noget så fysisk harmløst, som små pigers religiøse hovedbeklædninger, for at beskytte børnene.  Læs mere her.

Børn kan ikke beskytte sig selv, det er de voksnes opgave.

Så flertallet i det danske folketing vælger at sælge deres sjæl, til de højere magter, for at blive siddende og har ingen problemer med at ofre både børnene og overskride befolkningens etiske grænser.  Læs mere her.

Resumé:

Ifølge forslaget skal der indføres en kønsneutral mindstealder på 18 år for omskæring, som ikke er nødvendig af helbredsmæssige årsager.


Afstemning:

Forslaget blev forkastet.

Se hvilke af dine politikere der støtter børnemishandling:

For stemte 34 (DF, SF, EL, NB, LA, Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG), Anne Honoré Østergaard (V), Hans Christian Schmidt (V), Peter Juel-Jensen (V), Katrine Robsøe (RV), Lotte Rod (RV), Stinus Lindgreen (RV), Mads Andersen (KF) og Per Larsen (KF)).

Imod stemte 62 (S, V, RV, KF, Sikandar Siddique (UFG), Marie Krarup (DF), Søren Espersen (DF) og Peter Seier Christensen (NB)), hverken for eller imod stemte 1 (Inger Støjberg (UFG)).

Den 4 oktober 2022 blev journalisterne Jean Damacene, Niyodusenga og Jean Babtiste løsladt fra et fængsel i Rwanda, hvor de havde siddet fængslet i 4 år for at sprede rygter om regeringen. Human Rights Watch og Nonprofit Committee to Protect Journalists har gentagende gange kritiseret regeringen i Rwanda for at forfølge og fængsle politiske modstandere.  Læs mere her (Engelsk)

Og det er så dertil den danske regering vil deponerer danske flygtninge, hvilket vidner om et politisk miljø som fuldstændig blæser på menneskerettigheder og almindelig anstændighed.

Rwanda er et land man flygter fra, ikke til. Og vores politikere har fuldstændigt glemt hvad det, i asken fra anden verdenskrig, kostede de tidligere generationer at skabe enighed om menneskerettighedskonventionerne.

I forbindelse med regeringens introduktion af deres Rwanda planer må det også stå rimeligt klart for befolkningen, at politikerne bruger borgernes skattepenge til at føre valgkamp gennem hele regeringsperioden, da Rwanda øvelsen alene tjener som signal politik og er ikke lade sig gørlig, hvilket alle politikere er helt bevidste om. SÅ de har brugt millioner på propaganda og utallige rejser til Rwanda, hvilket kunne være gået til værdigt trængende i stedet.

Og hvad værre er, så har de "humanistiske" støttepartier som regeringen var funderet på passivt set til og derved stiltiende accepteret både propagandaen og misbruget af befolkningens pengekasse.

Vores politikere er blevet så åbenlyse magtarrogante, at man er begyndt at lave offentlige politiske udrensninger i efterretningstjenesterne, på så skandaløs og pinlig vis, at alle med minimum indsigt sidder tilbage med størrelse 27 i skostørrelse.

Folketinget bruger politistyrken og retssystemet til politisk forfølgelse og fængsling af demonstranter, Men In Black, som afbrænder politiker lignende dukker til demonstrationer.  Læs mere her.

Dette samtidig med at selv samme politikere bevilliger 100+ millioner til politibeskyttelse af en psykisk syg som render rundt og tilsviner et religiøst mindretal og deres mødre, i  ytringsfrihedens navn påstår politikerne naturligvis.

Men mon vores politikere havde besunget samme sang om ytringsfrihed, hvis selv samme senarie havde udspillet sig i Kystalgade foran den jødiske synagoge, med afbrænding af toraen og tilsvining af mødrene. Læs mere her.

Vores politikeres pensionsvilkår overgår de fleste med lysår og Lars Løkke Rasmussen får 58.065 kr, Mette Fredriksen 53.777 kr. Inger Støjberg 52.423 kr. Pia Olsen Dyhr 35.596 kr topper listen.

Det blev godt nok aftalt imellem partierne for år tilbage, at politikernes pensioner skulle tilpasses den øvrige befolkning, men adspurgt hvorfor dette endnu ikke er sket var svaret, at det har de desværre ikke haft tid til.

Når vores politikere med bande bekæmpelses argumentet i hånden haste gennemfører loven om at vandvids bilister skal have deres biler konfiskeret, så kører de alle over på en gang.

Taxa vognmænd og andre firmaer mister deres biler fordi en ansat har kørt for stærkt, familier bryder sammen fordi et barn har lånt familiens bil og så videre. Men ingen stopper vandvidet i folketinget.

Et logiks lov træk ville have været et indbygget 1ste og sidste advarsel system i lovgivningen, hvorved man kunne undgå at så mange blev ramt af en lov som skulle målrettes bande miljøet.

Alternativ kan man eventuelt politisk tildele en del af de kriminelle forældre som har vovet at låne børnene deres bil,

en næse, hvilket jo i folketinget har vist sig at være et godt alternativ til fængsel og fodlænke.

Man afskaffer i al hemmelighed (Salami metoden igen) kontante penge fordi, de i 100 % digitaliseret format ejes af staten og bankerne, ikke af dig. "Dine penge" udgår af ordbogen.

Argumentet er at det er suspekt og kun kriminelle bruger kontanter, hvilket står i bizar kontrast til at der i bankverden og staterne imellem bliver hvidvasket og svindlet for beløb som overgår de 94 milliarder danske krone kontanter der

er i omløb, med adskillige decimaler.

Da politikerne har givet bankerne monopol på befolkningens penge er situationen hvor den monetære digitalisering

er fuldendt ekstra problematisk for befolkningen, idet man som borger i dag kan hæve sine penge og gemme dem i tilfælde af økonomisk kollaps, manglende tillid til bankerne eller andre årsager.

 

Ligeledes kan der ses problemer i forbindelse med finansielle nedsmeltninger, hvor banksystemet lovmæssigt kun hæfter for 750.000 kr. Alt derudover er potentielt tabt for kunderne.

Så i forbindelse med en digitalisering vil en 100 % statsgaranti være en nødvendighed, da befolkningen 

generelt ikke har mulighed for at sikre sine midler udenfor det digitale system med kort varsel.

Så i realiteten er det for at kontrollere befolkningen og denne kontrol bliver fuldendt den dag du ikke ejer dine egne midler mere. For når vi står der om et par år, så trykker embedsværket på en knap og du ejer intet, ligesom skatter og afgifter automatisk bliver et tag selv bord for staten og bankerne, hvor sidstnævnte påfører kunderne valgfrie udgifter ved hver kortbetaling og ofte udgifter som oversiger cafeens gevinst ved salg af en kop kaffe.

For er du ikke enig, så er det bare synd, for du kan ikke hæve dine penge da de kun eksisterer i statens system.

Den nyvalgte Italienske højrefløjs leder Meloni gik blandt andet til valg på at bremse denne udvikling og udtalte i denne sammenhæng:  Det er ikke længere acceptabelt at belaste økonomien med yderligere skjulte skatter, med det ene formål at opfede bankernes pengekasser, spionerer og profilere alle borgers forbrugsvaner.

https://www.ft.com/content/f088dbe6-f78a-40b6-b8db-492c1d94c893

Ansvarskæden i det politiske og administrative system er nærmest ikke eksisterende, hvilket blandt andet ses i sager som Britta Nielsen's der lænsede statskassen for 121 millioner, fordi de forskrevne sikkerheds procedurer ikke blev overholdt og her nåede staten frem til konklusionen at ingen kunne stille til ansvar fordi, at der var tale om en nedarvet kultur.

12+ milliarder forsvinder fra statskassen og ingen er ansvarlige for at advarsler og sikkerhedsprocedure ikke blev fulgt, men staten tillod derimod at et par af dem som deltog i statsrøveriet kunne fratrække og modregne en del af udgifter der havde været i forbindelse med deres ugerninger. Lidt ligesom hvis man indførte at en bankrøver kunne fratrække udgifter til elefanthue, våben og flugtbil.  Læs mere her      Og Læs mere her.

Statens IT projekter er en perlerække af skandaler og demonstrer hvorledes manglende ansvar og inkompetence gennemsyrer hele beslutningsprocessen. Hospitalerne IT systemer virker ikke og kan ikke kommunikerer på tværs af systemerne. SKAT's nye IT ejendomsvurdering system virker ikke og deres forgangne gælds inddrivelses system blev skrottet.  Læs mere her. 

Hvis vi som udgangspunkt antager at ca 20 procent af Danmarks BNP forsvinder i statslige fejlinvesteringer, embedsmisbrug, dårlig administration, strukturel dys funktionalitet og manglende ansvars forfølgelse, så vil statskassen kunne forbedre den danske økonomi betragteligt, med op til 200 milliarder, uden at pålægge befolkningen yderligere økonomiske byrder. Og  dette alene ved at indføre en form for kædeansvar inden for det offentlige. Så når politikerne begynder den sædvanlige klagesang om at riget fattes penge, så er dette måske stedet at starte.

Rækken af årsager til at stemme blankt er nærmest endeløse og årsagen er, at vores politikere som udgangspunkt varetager egne eller deres bandepolitiske kortsigtede interesser, fremfor de nødvendige langsigtede interesser for vores samfund og verden som helhed. 

De misbruger og undergraver den demokratiske ide. Og som tidligere avancerede civilisationer er gået til grunde har vores politikere og vi som vælgere nu lagt brostenene til samme vej ved, at ignorer de katastrofer som kræver øjeblikkelig handling.

Vores Demokratiske ide er stadig bedste bud, men når det verden over tager karakter af manipuleret Demokratur, så er Autokrati ikke særligt forskelligt.

Skal de foranliggende katastrofer for kommende generationer løses er det første problem på dagsordenen at identificerer årsagen til at historien kører i ring hvilket, nationalt, skal findes i folketinget som fører politik for dem selv og ikke det land de er sat i verden til at administrerer.

Da vi retfærdigvis ikke kan tillade os at påpege et problem uden at anvise en løsning, ville denne side blive udviklet til at håndterer sobre input til løsninger på vores nuværende katastrofale politiske struktur. 

I denne sammenhæng vil vi meget gerne modtage eksempler på både problemer og løsninger inden for alle emner, som kan enten tjene debatten, eller byde ind med effektive løsningsmodeller.

Er der substans i et input vil vi naturligvis gerne inkluderer det i vores "emne" side, men dette sker kun hvis indsenderen er indforstået med dette. Ligeledes kan afsender vælge at inkludere navn eller offentliggøre som anonym.

Hvis du ønsker fuld anonymitet kan du med fordel bruge: https://simplelogin.io/

Input indsendes til:  info@stemblankt.dk

Første skridt vil være at tilstrækkeligt mange stemmer blankt.

Hvem er vi...

Vi er dem der sætter planetens og vores børns overlevelse foran os selv.

Vi er dem der ønsker forandringer der betyder noget.

Vi er dem der har mistet al tillid til det eksisterende system.

Vi er den første generation der forstår graden af den kommende miljø katastrofe og den sidste der kan nå at gøre noget ved den.

Vi er dem der betragter vores politiske bande miljø som den største trussel mod en bedre verden..