top of page

Hensigten med siden her er ikke nødvendigvis at starte, endnu, en politisk fraktion men pege på og underbygge argumentationen for hvorfor det nuværende politiske og økonomiske system er så historisk og fremadrettet dysfunktionelt, hvorved der forhåbentlig kan skubbes til antallet af afgivne blanke stemmeafgivelser og deraf vokse bedre løsningsmodeller.

Årsagerne til den politiske frustration er, som tidligere nævnt, næsten ligeså forskellig som der er vælgere, men nedenfor er der et par eksempler på tværs af politiske skel som viser hvorledes vores politikere gør hvad som helst, når som helt, mod hvem som helst.

Da vores politiske hukommelse er nærmest ikke eksisterende vil vi oprette en opslagsværk, Det Politiske Strafferegister, dedikeret til alle aktuelle navngivne folketingspolitikere, hvoraf flest muligt af deres kendte skandaler vil fremgå.  Længere fremme vil også Region og kommunal politikere løbende blive tilføjet.

Vi vil fremadrettet tilføje indsendte eksempler som dækker stadig flere politiske områder. Ligeledes vil der komme index-undersider til denne, hvor sobre indsendte løsningsforslag vil fremgå. 

Problemerne findes i vores politikeres arrogance og magtfuldkommenhed-

 

Nutidens politikere har udviklet sig til reality stjerner, hvor nødvendige politikske beslutninger er afløst af iscenesatte mediestyrede holdninger som de bruger til at afspore de bydende nødvendige debatter.​

Mange af os tror naivt, at politik handler om at ændre samfundet til noget bedre, men det eneste, der i virkeligheden tæller er, hvordan man kan få magt og fastholde den.  

De laver konstante koordinerede angreb på befolkningens tryghedsfølelse, specielt op til hver valgkamp, hvor flygtninge, kriminalitet og lignende emner hurtigt overtager overskrifterne fra de virkelige problemer, som kommende klima katastrofer, overbefolkning, klimaflygtninge, økonomisk kollaps.

Det er vores politikere som starter krige, ikke befolkningerne, hvilket fremstår temmelig bizart når vi befolkningen imellem højlydt diskuterer energimangel, inflation og mulige krigsscenarier, medens vi, både i pressen og befolkningen, helt overser debatten om hvorfor vi konstant havner i disse situationer og hvem der er ansvarlig herfor.

"Mere overvågning giver mere frihed" er en sætning man umiddelbart ville tro kom fra formand Mao, Stalin eller den tidligere Østtyske leder og STASI chef Erich Honecker, men kommer desværre fra, Nick Hækkerup, en dansk justitsminister i 2021. 

Denne politiske linje bliver forsat af nuværende justitsminister Peter Hummelgaard og den siddende regering ved at støtte EU's nyeste forslag, ChatControl, om masseovervågning af alle EU borgere.  Læs mere her.

Prøv at erindre en væsentlig folketings gennemført lov inden for de 10 år som ikke har kostet befolkningen frihed, økonomi eller privatliv.

Folketinget har De Facto afskaffet offentlighedsloven ved sætte grove begrænsninger for pressen og oppositionens adgang til agtindsigt i procedurer og beslutningsgrundlag, hvorved folketinget har skærmet sig selv og lokalpolitiske kollegaer imod kritik samt mulige afsløringer af eventuelle usandheder, eller ulovligheder.

En stadig stigende del af befolkningen føler, at væggene omkring dem bliver mindre og mindre. Vores frihed bliver indskrænket og vores økonomiske selvbestemmelse ligeledes.

Dette er i særdeleshed et demokratisk problem og vil fremadrettet udgøre en reel fare for vores demokrati.

Jo større del af befolkningen der ikke føler sig inkluderet eller decideret ekskluderet, des større risiko for nationale konflikter.

Så når politikerne målbevidst arbejder på at fratage befolkningen deres friheder under påskud af at ville beskytte selv samme, så sluger vi desværre blindt argumentationen. Men det der i virkeligheden sker er, at de i bedste salami stil stjæler mere og mere af vores selvstændighed. 

De bruger medieplatformene som virtuelle opdragelses lejre, hvor udskamning, hån og splittelse er nøgleredskaberne bag denne effektfulde Nudging/adfærdspåvirkning.

Vi brokker os konstant over alle de flygtninge som vi har været nødsaget til at tage imod, men ingen taler om at hvis Danmark og deres allierede ikke havde startet den ulovlige krig i Irak, så havde det næppe været en brøkdel af de Irakiske og Syriske flygtninge som havde været nødsaget til at søge ly i resten af verden.

Igen, vi beklager os ofte over konsekvenser, men besynderligt nok, stort set aldrig over årsager og de ansvarlige for disse. 

Det første, Lars Løkke Rasmussen gjorde, da han efter valget i 2015 trådte til som statsminister, var at lukke Irak undersøgelseskommissionen i utide. Kan man ikke politisk frikende hinanden, så kan de næsten altid lukke alle undersøgelser der potentielt kan belaste dem.

Det samme vil givet gøre sig gældende når vi i nær fremtid bliver oversvømmet af verdens klimaflygtninge og Wagner gruppens flygtninge krigsførelse fra Afrika og Hviderusland, hvor befolkningerne, igen, vil glemme alt om årsagerne og de ansvarlige, som blandt andet tæller de danske politikere.

MILJØ:

 

Planter og dyr uddør med foruroligende hast, hvilket igen bidrager til den negative klimaspiral.

Fra istiden og frem er vandstanden helt naturligt steget og hvor der tidligere boede mennesker er der nu flere meter vand, så vandstigninger har altid eksisteret.

Problemet er midlertidigt at hastigheden hvorved vandet stiger, dyrearter og flora forsvinder er blevet stadigt forøget og drevet af 1) befolkningstilvæksten og 2) vores forbrugsdrevet lineære BNP styret økonomiske system. Disse essentielle emner vælger man politisk at ignorerer og taler nu i stedet om krigsoprustning.

Alle krige slutter med fred, så hvorfor starte dem? Svaret er altid det samme....

Og selv når vi ved at vi dør af det, evner vi ikke at stoppe os selv, hverken på miljø eller krig.

Den 2. august var dagen hvor jordens naturressourcer blev opbrugt for hele 2023. Dermed ligger ”Earth Overshoot Day”, som er dagen, hvor alle jordens ressourcer er opbrugt, og kloden begynder at gå i minus, knapt tre uger tidligere end (2020). Kilde: https://www.overshootday.org/.   https://xrdk.org/

En lille del af befolkningen brokkede sig over at planlagte vindmøller ville ødelægge deres udsigt, hvorefter byggeplanerne blev skrinlagt og samtidig valgte regeringen at, stærkt reducere antallet af tilladelser til landvindmøller, hvilket vidner om en politisk trang til at føje vælgere, fremfor at tage det nødvendige miljøansvar.

Nedenfor ser man udsigten over det Nigerianske olie-delta, hvor beboerne sikkert ville have sat pris på udsigten til en vindmølle park, frem for denne olieforurening.

 

 

Årtiers fejlslagen politisk indsats for at redde havmiljøet ligger bag den ekstreme iltsvind, der ses overalt på de danske havbunde.

Vores politikere har i årtier været fuldt oplyst om det katastrofale omfang af havdøden, men har ikke været i nærheden af de nødvendige tiltag, da dette vil kræve en markant omlægning af politikkerne på området, hvilket klart vil koste på den stemme afhængighed som de fleste politikere skubber foran alle deres beslutningsgrundlag, hvilket igen bør få os vælgere til at stille spørgsmålet: Er vores mindretals demokrati model så dysfunktionel at den ødelægger vores verden?

På omstillingen til elbiler har politikerne, ligesom de fleste andre lande, valg at enkeltstående ladestandere skal være standarden, hvilket svarer nogenlunde til at man besluttede at Fort T modellen skulle være en fremadrette standard årtier frem, dengang bilen blev opfundet.

Der er ikke skelet til miljøet overhovedet og man ignorerer fuldstændigt det faktum, at de fleste elbiler er forældet kort efter de er kørt ud af butikken idet kun ganske få producenter har indtænkt at deres biler skal kunne opgraderes i takt med den hurtige udvikling på batterisiden, ligeledes det fuldstændigt politisk illusorisk at tro at befolkningen vil forsætte med at rende rundt med kabler og ledninger for at oplade deres biler, når der findes eksisterende løsninger som løser problemer med batteriopgraderinger og batteri skift stationer som ved automatisk batteriskift oplader en elbil på få minutter.

Det nuværende elbils produktionsløsninger som forlader sig på enkeltstående ladestandere og fastmonteret batterier, tykke kabler belaster antageligt vores miljø mere end en moderne fossil bil, hvis man indregner denne type elbils reelle levetid sammen med den voldsomme mængde råstoffer der skal udvindes for at gennemføre udrulningen af de enkeltstående ladestandere, hvortil der også skal indregnes miljø belastningen fra entreprenør arbejdet på disse entrepriser.

Alt dette vælger politikere og bilproducenter at udsætte miljøet for på trods af at der allerede findes en open source (Gratis for alle) løsning fra den Kinesiske bilproducent Nio som alle kunne benytte sig af. Læs mere om emnet her:

Menneskerettigheder versus Religion.

 

Den 28 maj 1997, vedtog folketinget at afskaffe revselsesretten og det blev helt forbudt at udøve nogen som helst form for fysisk eller psykisk afstraffelse af sine børn, men de danske politikere ville ikke beskytte mindreårige drengebørn ved at forbyde religiøs omskæring, selvom et stort flertal af befolkningen ønsker det (9 ud af 10).

De overvejer til gengæld om skolelærerne skal tvangsudskrives til fjerne noget så fysisk harmløst, som små pigers religiøse hovedbeklædninger, for at beskytte børnene.

 

Børnenes Statsminister Mette Frederiksen trak i forbindelse med ovennævnte afstemning ""Jøde kortet" og argumenterede i forening med en stor del af folketinget for at man ikke ville forbyde omskæring af mindreårige, fordi at jøderne var blevet rigeligt forfulgt under anden verdenskrig og at man ikke ønskede at støde de danske jøder fra sig, hvilket udstiller politikerne som groteske, hensynsløse hyklere som ingen ære besidder.

Mette Frederiksen og C/O fik i juli 2023 opbakning fra en uventet kant, da tidligere medlem af LA og nu politiske kommentator Jorchim B. Olsen udtalte at han ser det som en manglende historisk og kulturel forståelse hos fortalere for et forbud, som ifølge ham vil ende med at fuldføre den mission, som Hitler satte sig for med Holocaust, at fjerne Jøderne fra Europa.

 

Han anerkender dog trods alt, at omskæring af drengebørn er et smertefuldt indgreb, og ligeledes også at der er en risiko for, at et sådan indgreb går galt, men mener dog stadig ikke at dette vægter tungt nok til at han vil indføre et forbud.

 

Det er måske, igen, i denne sammenhæng værd at minde befolkningen om, at Jorchim B. Olsens holdning deles af et flertal i folketinget, som også mener at religiøs fundamentalisme vægter tungere end små børns ve og vel, hvilket blev tydeliggjort da et flertal i folketinget afviste et borgerforslag om forbud mod religiøst betinget omskæring af mindreårige.

Vi er mange danskere som har haft familiemedlemmer, som under anden verdenskrig mistede familie og venner i koncentrationslejrene og finder det i den grad usmageligt at sammenkæde denne forfærdelige hændelse med et forbud imod religiøs omskæring af mindreårige.

Implicit siger de politikere som nedstemte et forbud mod omskæring af mindreårige således, at havde omskæring af mindreårige været et rent muslimsk problem, så havde man stemt for et forbud. 

Ligeledes afføder den politiske argumentation indirekte, at såfremt man går ind for en beskyttelse af børnene i forbindelse med religiøs omskæring, så er man pr. definition antisemitisk, hvilket er ligeså skandaløst som at man bliver kaldt racist hver gang udlændingedebatten ikke følger den politisk opsatte linje.

Det grænser til politisk prostitution når man anerkender at alle børn skal beskyttes imod vold og overgreb, afskaffede revselsesretten, hvilket efterfølgende blev fulgt op af harske politiske statements, hvor diverse politiske aktører har overgået hinanden i bud på hvordan man vil ”beskytte børnene”, hvoraf forbuddet mod omskæring af små piger endeligt materialiserede sig og kriminaliserede omskæring af piger, med en strafferamme på op til 6 år.

 

Så på den baggrund klinger det mere end hult når Joachim B. Olsen og hans trosfæller holder fast i at man skal tilgodese religiøs fundamentalisme på bekostning af små børns ve og vel. Ligesom det er svært at få øje på logikken i Jorchim B. Olsens sondering imellem om det er børnemishandling når der er tale om omskæring af piger versus drengebørn.

 

Argumentationen om at samtlige jøder vil forlade Europa hvis de ikke kan få lov til at forsætte med skære dele af drengebørnenes kønsdele fordi det er en del af deres kultur, anses værende fuldstændig vanvittig. Og måske skal man i stedet se et forbud mod omskæring som et reelt ønske om at beskyttelsen af børn skal vægte højere end personpolitiske ambitioner, som tilsyneladende hviler på religiøse fundamentalisters velsignelse.

Vælger man i stedet at tage dette hårdt tiltrængte opgør med religionernes magt over vores politikere og det politiske system, så vil man ud over den indlysende nødvendige beskyttelse af uskyldige børn, få endnu en samfundsgavnlig effekt, nemlig at Danmark og ligesindede lande vil blive knapt så tiltrækkende for religiøs ekstremisme, hvilket ikke er lig med fremmedhad, antisemitisme, racisme eller Nazistisk Holocaust som Jorchim B. Olsen og det halve folketing ynder at propaganderer med.

 

Den danske befolkning er heldigvis, med forholdet ca. 9 ud af 10, ikke klar til tilstande som minder om den Amerikanske Taliban inspirerede Ron DeSantis fortolkning af fremtiden, hvilket vores politikere måske med fordel kunne begynde at fordøje.

Hvis de toneangivende politikere og medier samtidig genindfører en form for respekt og ordentlig tone overfor befolkninger med et andet livssyn, som vi nødvendigvis ikke forstår eller er enige med, frem for at lade nogle enkelte misbruge vores højt besunget ytringsfrihed til at tilsvine etniske minoriteter og hele verdensdele, afbrænde hellige bøger, så er der måske en vej til bedre forhold imellem vores forskellige verdener.

Men når man politisk tillader og statsfinansierer hadtaler og vedholdende påberåber sig at der er tale om ytringsfrihed, så er der noget alvorligt galt, hvilket kun kan være personpolitiske interesse årsager.

Hvordan havde scenariet set ud, hvis Paludan havde vendt sig om og kaldt politifolkene for hunde, voldtægtsforbrydere og deres mødre for ludere?

I den anden ende af kamppladsen sidder religiøse ledere som opildner til fordømmelser af den danske befolkning generelt, hvorfor de udviser fuldstændig samme kynisme og halv racistiske tilgang som vi har set igennem de skiftende danske regeringer.

I august 2023 melder den danske regering sig klar til at stoppe disse enkeltstående individer som render rundt og afbrænder hellige bøger, hvilket stadig flere politikerer kalder for knæfald for religionerne, hvilket nok bør få befolkningen til at overveje, hvor disse stod da befolkningen ønskede et forbud mod religiøs omskæring af mindreårige.

Nogle ting kan bare ikke gradbøjes i et anstændigt demokrati og børns ve og vel er et af dem. Og regeringens nuværende pøbel politik, hvor man først stats finansierede hån og hadtaler mod et religiøst mindretal med over 100 millioner, for derefter at vende på en tallerken , hvorfor regeringen nu vil trække endnu en gummibånds lovgivning ned over ørene på befolkningen, fordi dette nu er blevet dikteret udefra.

De danske mediers partiskhed.

Den 9 april 2023 kører de danske medier en række interviews som omhandlede den kinesiske TikTok, hvor flere såkaldte "Eksperter" blev indhentet som kommentatorer og bekræftede at der findes en kinesisk og en vestlig version, som beskrives som henholdsvis Spinat version og en Opiums version, hvorefter journalisterne hævder at den kinesiske regering bruger TikTok som et hybrid krigsførelses redskab.

Argumentationen i pressen var at der i den kinesiske spinatversion hovedsageligt bliver vist uddannelses fremmende og faktuelt oplysende indhold med en meget lavere visningsfrekvens end i den vestlige Opium version som viser hvad der beskrives som mentalt degenererende indhold, som i følge såkaldte eksperter, har til hensigt at lamme børnenes hjerner og fjerne tiden til samfunds engagement.

Uden at kende den specifikke kinesiske lovgivning vil det uagtet være rationelt at antage at, enten er der implementeret en lovgivning som beskytter børnene mod degenererende og andet skadeligt indhold (Efter kinesisk opfattelse), eller at TikTok naturligvis er fuldt bevidst om hvor de etiske grænser går hos den kinesiske regering.

Således vil det være nærliggende at antage at TikTok markedsfører sig i den vestlige verden under de samme lovgivninger og markedsbetingelser som FaceBook, Instagram, Telegram og alle de andre sociale medier, hvorfor det nok havde været mere klædeligt hvis de danske mediers "eksperter" havde påtalt den manglende børne etiske lovgivning i vesten, som jo er den reelle årsag til at vores børn bliver udsat for indhold der kan forme deres hjernestemmer på en meget uhensigtsmæssig måde, fremfor at bruge manglende vestlig medielovgivning som argumentation for at et Kinesisk tech firma som TikTok driver spionage på deres brugere, for derefter videregive eller sælge disse oplysninger. Bemærkelsesværdigt noget man nærmest stiltiende har accepteret at vestlige tech giganter som Goggle, Facebook, Amazon, Twitter, Instagram, har bedrevet i årtier.

Man har i EU regi længe været bevidst om faren omkring de sociale mediers algoritmer bliver mere og mere designet til at ramme direkte ned i brugernes hjernestammer, med den negative konsekvens dette kan have. Men har endnu ikke formået at formulerer og nå til enighed omkring en tilfredsstillende lovgivning på området. 

På denne baggrund kan det virke temmelig bizart at en ukritisk presse hopper i med begge ben og formår at vende en længe manglende og tiltrængt vestlig regulering til beskyttelse af børn og voksnes vilkår på de sociale medier generelt, til et regeringstyret kinesisk forsøg på at degenererer den vestlige ungdom.

Her ville det måske være mere politisk klædeligt hvis man tog fat i den metadata handel der åbenlyst krænker samtlige borgere som ejer den mobiltelefon, som regeringen i digitaliseringens navn har tvunget ned i lommerne på befolkningen og som profilere alle borgeres private forhold, aflytter mobilejerne ved at åbne mobiltelefonens mikrofon og optager folk i deres egne hjem, indsamler koder, e-mails, sms beskeder, lokations data, og ved mere om brugernes adfærd end brugeren selv, hvorefter disse bliver solgt videre til banker, forsikringsselskaber, udenlandske efterretningstjenester og alle andre som vil betale for disse informationer.

I den sammenhæng er det måske værd at hæfte sig ved at politi og efterretningstjenester, som udgangspunkt, skal indhente en dommerkendelse for at kunne aflytte folks telefoner, hvilket får den nuværende digitale lovgivning til at fremstå temmelig bizar.

Statens og APP udviklernes søgte argumentation om at det står i slutbruger aftalerne som APP brugerne godkender ved installation, svarer nogenlunde til at argumenterer med at den hjemmerøveri ramte ældre dame selv er skyld i røveriet fordi hun har åbnet døren.

Den 12 september 2023 ser man på de fleste main stream nyhedsmedier non stop indslag om regeringens 4 bandepakke på 14 år, hvortil alle reelle eksperter udtrykker deres skepsis og betvivler at de overhovedet har haft nogen positiv effekt.

Dette affejer regeringen, som ingen dokumentation har for at der har været nogen effekt overhovedet, måske lige bortset fra, igen, at have belastet statsbudgettet unødigt og scoret endnu en mængde pøbel stemmer.

 

Pressen stråler ofte ved sit fravær i ethvert sagligt forsøg på at stille spørgsmålstegn ved værdien i  populistiske lovforslag og dertilhørende håndplukkede ekspertudtalelser som tilsyneladende er klar til at bekræfte at månen er en grøn ost, såfremt regeringen måtte ønske det

Hvor er pressen?

Hvis vi analyserer på hvem der har gjort mest skade på verdenen: Bande miljøet eller Danske banks hvidvaskning af 1500 milliarder for blandt andet Igor Putin, så bør regeringen 10 doble straffen for bankfolkene bag, forbyde dem at komme i kommunerne nord for København og tvangsfjerne deres børn. Undtaget bankmanden de fik slået ihjel i Estland.  Læs mere her:  https://svindlere.dk/danske-banks-hvidvasksag/

Mediernes  politiske bias bryder ud i lys lue efter Hamas angrebet den 7/10 2023, hvor en stor del af Dansk presse åbenlyst parkerer alle objektive betragtninger uden for døren og rapporterer som var de købt og betalt af den Israelske regering.

Alle som demonstrer imod de efterfølgende Israelske angreb, bliver i dansk presse stemplet som henholdsvis venstreorienterede idioter eller terrorsympatisører.

Og pressen rapporterer ivrigt alle Israelske indslag ned til mindste detalje, mens 15.000 døde civile, hvoraf knapt 5000 er børn, får stort set ingen opmærksomhed.

Denne bias blev skåret ud i neonrør da Danmarkshistoriens største fredsdemonstration den 19/10 med omkring 65.000 deltagere, stort set ikke blev nævnt i de Danske medier.

 

Danmark og Korruption.

Ifølge rapporter fra Europarådets antikorruptionsenhed (Greco) kan danske politikere potentielt slippe af sted med korrupte aktiviteter, som deres kolleger i andre medlemslande ikke kan.

Partistøtte under 22.200 skal i Danmark ikke offentliggøres og sindrige konstruktioner bliver ofte benyttet til at skjule identiteterne på store bidragsydere. Det skyldes, at man i Danmark ikke har et bolværk i form af love mod korruption.

 

Samtidig har Greco sagt, at det bør være ulovligt for politikere at modtage anonyme betalinger overhovedet. Der er aktuelt en grænse på 22.200 kroner. Hvilket et flertal i folketinget har valgt at ignorerer.

Fredag d 21. oktober citerer Berlinske en undercover operation hvor journalister fra Frihedsbrevet har kontaktet partierne op til valget 2022 hvor de udgav sig for at være mulige store donorer:

Politikere og partifolk er villige til at omgå reglerne for at få fingrene i en anonym donation på 50.000 kroner under den igangværende valgkamp.

Det viser en lang række skjulte optagelser med politikere, kampagnefolk, kasserere og lokalformænd i partierne, som Frihedsbrevet har foretaget.

Forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch er kritisk.

»Det her er én lang rådgivning i, hvordan man omgår reglerne. Den rådgivning kan man kun give, fordi reglerne er fyldt med en masse huller, hvor det er muligt at give penge i det skjulte til partier,« siger han til mediet.

Politiske partier og politikere i Danmark må ikke modtage anonyme donationer, som overstiger 22.200 kroner. Alle donorer, der giver mere, skal stå frem med navn.

Hos De Konservative vejledes der i, hvordan man omgår reglen om oplysningspligt ved at benytte sig af en »Britt Bager-finte«.

Donationen deles op, så den gives fra samme person, men via forskellige CVR-numre.

Hos SF, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er man klar til at bruge en metode, hvor donationerne deles op i mindre bidder og indbetales til forskellige konti i partierne.

På den måde holdes donoren stadig anonym, selvom beløbet overstiger 22.200 kroner.

Socialdemokratiets fødevareminister, Rasmus Prehns, bagland beretter åbent om en metode, hvor man med en lokalformands egne ord »omgås« reglerne.

Politisk ordfører Mette Thiesen fra Nye Borgerlige giver vejledning i, hvordan en doner kan forblive anonym.

Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen foreslår at dele donationen op i to dele, som lige præcis flugter med beløbsgrænsen på de 22.200 kroner.

Venstre-politiker Thomas Danielsens kredsformand, Flemming Poulsen, rådgav ligeledes om, hvordan man kan omgå partistøttereglerne. Det har fredag ført til, at kredsformanden har trukket sig, skriver Frihedsbrevet.

Frihedsbrevet har også ringet til alle partiernes hovedkontorer for at tilbyde en anonym donation på 50.000 kroner til selve partiet. Stort set alle partier afviser dog.

Et bredt flertal ønskede i 2021 at skærpe reglerne i kølvandet på Britt Bager-sagen, hvor hun modtog 100.000 kroner anonymt ved at få delt beløbet op.

Det var med et ønske om at gøre det svære at skjule sig som bidragyder. Men reglerne er stadig de samme.

Mediet har gjort brug af Mads Grønlund Dinesen til at foretage opkald om donationer. Han har tidligere fået en dom på to år og seks måneders ubetinget fængsel for blandt andet dokumentfalsk, mandatsvig og bedrageri.

Denne politiske tilgang til bevidst omgåelse af regler og retningsliner gøder jorden for politisk afhængighed af pengestærke bidragsydere, hvorved der med denne afhængighed er mulig risiko for at pengestærke spillere køber sig til repræsentation i folketinget, hvilket er definitionen på korruption.

Derudover kan man sammenholde denne bevidste omgåelse af bidragsreglerne med den nuværende situation i det danske kriminelle miljø, hvor man har erstattet cannabis stoffet Tetrahydrocannabinol (THC) som er ulovligt, med en ny kemisk variant hexahydrocannabiol (HHC) som ikke er ulovlig. Dette alene fordi det nye stof endnu ikke er optaget på forbudslisten.

Men begge parter har været helt bevidste om at både anonyme politiske bidrag over 22.200 og THC er ulovligt, men at de moralsk kan bryde lovgivningen ved at justerer på metoder og sammensætninger.

Hvis man i forening koordinerer en klar omgåelse af love, så vil der som udgangspunkt være tale om bandekriminalitet og den lovgivende magt vil hurtigt tilpasse lovgivningen således at hullerne blev lukket.

I ovennævnte to eksempler forholder det sig dog således at politikerne i bidragssammenhæng gør sig skyldig i overtrædelse af bidragsreglerne, idet de imod bedreviden og som den lovgivende magt, bevidst omgår reglerne for at berige sig selv eller deres parti, hvilket ikke gør sig gældende i det kriminelle miljø idet man der ikke udgør den lovgivende magt.

Der bør, med rette, kunne stille større moralske og juridiske krav til den lovgivende magt i forhold til teknisk omgåelse af en given lovgivning, i modsætning til enhver anden borger. Men vi vil her på stemblankt.dk sætte 10.000 kr. på at HHC bliver lagt under lovgivningen, før hullerne i partibidragsreglerne bliver rettet ind efter Europarådets antikorruptionsenhed (Greco) stærke anbefalinger.

Flygtningepolitik:

Den 4 oktober 2022 blev journalisterne Jean Damacene, Niyodusenga og Jean Babtiste løsladt fra et fængsel i Rwanda, hvor de havde siddet fængslet i 4 år for at sprede rygter om regeringen. Human Rights Watch og Nonprofit Committee to Protect Journalists har gentagende gange kritiseret regeringen i Rwanda for at forfølge og fængsle politiske modstandere.  Læs mere her (Engelsk)

Og det er så dertil den danske regering vil deponerer danske flygtninge, hvilket vidner om et politisk miljø som fuldstændig blæser på menneskerettigheder og almindelig anstændighed.

Rwanda er et land man flygter fra, ikke til. Og vores politikere har fuldstændigt glemt hvad det, i asken fra anden verdenskrig, kostede de tidligere generationer at skabe enighed om menneskerettighedskonventionerne.

I forbindelse med regeringens introduktion af deres Rwanda planer bør det også stå rimeligt klart for befolkningen, at politikerne bruger borgernes skattepenge til at føre valgkamp gennem hele regeringsperioden, da Rwanda øvelsen alene tjener som signal politik og er ikke lade sig gørlig, hvilket alle politikere er helt bevidste om. SÅ de har brugt millioner på propaganda og utallige rejser til Rwanda, hvilket kunne være gået til værdigt trængende i stedet.

Og hvad værre er, så har de "humanistiske" støttepartier som regeringen var funderet på passivt set til og derved stiltiende accepteret både propagandaen og misbruget af befolkningens pengekasse.

Retspolitik:

Vores politikere er blevet så åbenlyst magtarrogante, at man er begyndt at lave, medie iscenesatte, offentlige politiske udrensninger i efterretningstjenesterne, på så skandaløs og pinlig vis, at alle med minimum indsigt sidder tilbage med størrelse 27 i skostørrelse.

Ligeledes ser man hvorledes folketinget åbenlyst træder retsstaten under fode i den meget omtalte SamSam sag, hvor tidligere efterretningschefer, PET ansatte og nu senest januar 2023 også to tidligere topembedsmænd Karsten Dybvad og Michael Lunn som har bestridt posterne som øverste chefer i Statsministeriet og Justitsministeriet i 25 år., mener at de seneste oplysninger, som er bragt frem i medierne, kan få sagen til at ligne et justitsmord på Ahmed Samsam.

Den politiske, konsekvensfrie, ansvarsforflygtigelse som man igen bevidner her kan desværre have fatale konsekvenser, ikke alene for Lars F, SamSam, "Jesper" Samsam's kildefører og Claus Hjort personligt, men også for Danmarks fremadrettede sikkerhed. For hvem vil nogensinde vove pelsen for at hjælpe Danmark igen, når risikoen er at folketingets politikere til en hver tid kan kaste dem som hjælper landet under bussen, når som helst de måtte finde det formålstjenstlig, alene med det formål, at dække over egene politiske eller efterretningsmæssige faglige inkompetencer.

Så sprænger der en bombe et sted Danmark engang i fremtiden, så kan årsagen til at, en nu tandløs, efterretningstjeneste ikke kunne forhindre det, være ovennævnte politiske katastrofe. 

Man bør måske overveje om det faktum, at når så mange inden for embedsværket offentligt vælger at kaste sig selv under bussen i sagerne omkring Lars Findsen og Samsam, med de konsekvenser de ved det får, er der så speciel grund til bekymring? Det er givet et udtryk for at folketingspolitikerne nu betragter efterretningstjenesterne som et redskab der er sat i verden for at servicerer deres egne politiske ambitioner, frem for landet og rigets sikkerhed. 

Folketinget bruger politistyrken og retssystemet til politisk forfølgelse og fængsling af demonstranter, Men In Black, som afbrænder politiker lignende dukker til demonstrationer, som for øvrigt blev politianmeldt fra statsministeriet.  Læs mere her.

Dette samtidig med at selv samme politikere bevilliger 100+ millioner til politibeskyttelse af Rasmus Paludan som render rundt og tilsviner et religiøst mindretal og deres mødre, i  ytringsfrihedens navn påstår politikerne naturligvis.

Men mon vores politikere havde besunget samme sang om ytringsfrihed, hvis selv samme senarie havde udspillet sig i Krystalgade foran den jødiske synagoge, med afbrænding af toraen, hadtaler og tilsvining af mødrene. Læs mere her.

Når vores politikere med bande bekæmpelses argumentet i hånden haste gennemfører loven om at vanvids bilister skal have deres biler konfiskeret, så kører de alle over på en gang.

Taxa vognmænd og andre firmaer mister deres biler fordi en ansat har kørt for stærkt, familier bryder sammen fordi et barn har lånt familiens bil og så videre. Men ingen stopper vanviddet i folketinget.

Et logiks lov træk ville nok have været et indbygget 1ste og sidste advarsel system i lovgivningen, hvorved man kunne undgå at så mange blev ramt af en lov som skulle målrettes bande miljøet.

Alternativ kan man eventuelt politisk tildele en del af de kriminelle forældre som har vovet at låne deres bil til børnene

en næse, hvilket jo i folketingsregi har vist sig at være et godt alternativ til fængsel og fodlænke. 

Statskassen har i stedet sikret sig en yderligere indtægter i form af indtægterne fra de, indtil nu, over 1900 beslaglagte biler. (Marts 2023).

Rent principielt kan man også diskuterer om det faktum at staten ikke formår at bekæmpe et hastigt stigende bande miljø , igen, skal skubbes over på befolkningen. Staten har tillagt sig en historisk vane hvor man vedholdende indskrænker befolkningens frihed under påskud af at ville bekæmpe en eller anden form for kriminalitet.

Generelt har folketinget de sidste årtier i stigende grad pålagt befolkningen omvendt bevisbyrde i stadig flere situationer og betragter tilsyneladende som udgangspunkt skattebetalerne som kriminelle, skattesnydere, hvorfor borgerne nu er gjort  juridiske ansvarlige for statens bøde inddrivelser, ikke må bruge egne kontanter, mister køretøjer, skal selv påvise forudsagte fejlagtige ejendomsvurderinger fra endnu et statsligt skandaleramt IT system, det digitale ejendoms vurderings system, skal redegøre i bankerne til hvad og hvorfor man ønsker at hæve sine egne penge, omvendt bevisførelse i forhold til skattesager og senest i oktober 2023 vedtaget en lov som giver SKAT administrativ ret til at udstede bøder op til 1 million og administrativt fryse enhver borger bankkonto, hvide de må finde det formålstjenstligt. Listen er nærmest uendelig og den juridiske Bananrepublik endnu et skridt nærmere.

Pensions Vilkår:

Vores politikeres pensionsvilkår overgår de fleste med lysår og Lars Løkke Rasmussen får 58.065 kr, Mette Fredriksen 53.777 kr. Inger Støjberg 52.423 kr. Pia Olsen Dyhr 35.596 kr topper listen.

Det blev godt nok aftalt imellem partierne for år tilbage, at politikernes pensioner skulle tilpasses den øvrige befolkning, men adspurgt hvorfor dette endnu ikke er sket var svaret, at det har de desværre ikke haft tid til.

I denne sammenhæng er det værd at nævne at der i SMV regeringsgrundlaget er enighed om at Senior pensionen skal reduceres med ca. 4000 kr. om måneden og ansøgeren skal blive 3 år længere på arbejdsmarkedet.

For at dække over ovenstående markante forringelser har man valgt at hæve "Arne pensionen" med 1000 kr. pr. måned og kalder den så i stedet Arne Plus. 

Også vores politikeres Barselvilkår, Sygeorlov, Eftervederlag og en række andre goder er markant bedre end hvad de har trukket ned over befolkningen. 

Senest har man i 2023 indført at man som folketingspolitiker, under valgperioden, kan efteruddanne sig for 150,000, hvilket måske var rimmeligt nok, hvis resten af befolkningen også kunne vælge fri efteruddannelse for 150,000 efter eget valg, samtidig med de var i arbejde.

 

Økonomi:

 

 

Tegnet af Roald Als, bragt i Politiken d. 26.09.2020.

Man afskaffer i al hemmelighed (Salami metoden igen) kontante penge fordi, de i 100 % digitaliseret format ejes af staten og bankerne, ikke af dig. "Dine penge" udgår af ordbogen og slaveriet genindført i form af økonomiske lænker og privatlivet igen yderligere reduceret.

Argumentet er at det er suspekt og kun kriminelle bruger kontanter, hvilket står i bizar kontrast til at der i bankverden og staterne imellem, med statsgaranteret straffrihed, bliver hvidvasket og svindlet for, digitale beløb som overgår de 94 milliarder danske krone kontanter der er i omløb, med adskillige decimaler. Hvorefter man fra bankernes side påbegynder en regerings godkendt klapjagt på alle almindelige skattebetalere som banker og regering som udgangspunkt tilsyneladende ser som halvkriminelle skatteunddragere, hvis de ønsker at hæve eller indsætte kontanter.

Adskillige butikker  og virksomheder  er gentagne gange blevet anmeldt og fået bøder for at overtræde den hensygnende lovgivning som pålægger alle erhvervsdrivende at tage imod kontanter, hvorfor det virker besynderligt at bankerne som har statsmonopol på befolkningens penge er de værste af alle når det kommer til at afvise modtagelse af kontanter, idet de afskaffer indbetalings mulighederne på stribe, smider kunder og SMA erhvervsdrivende ud af

bankerne i hobetal, blot fordi disse vil indsætte kontanter på deres kontoer. 

Samtidig nægter de danske banker at tage imod danske kroner  fra udenlandske banker, hvilket betyder at Danskere bliver juridisk og økonomisk diskrimineret af den danske stat. idet man som dansker ikke kan bruge danske kroner uden for Danmarks grænser, hvorimod enhver anden EU borger til en hver tid kan veksle deres lokale valutaer på en ferie eller forretningsrejse til Danmark.

Alt dette begrunder banker og stat med at det er for at komme sort arbejde og kriminalitet til livs, hvorfor man derigennem vælger at mistænkeliggøre en hel befolkning. Læs mere her: bevarkontanter.dk/

Disse danske banker som opfører sig som ovennævnt, er private i opgangstider og offentlige i modvind.
Aktionærerne høster overskuddet fra denne folketings tildelte monopol forretning, men transformerer sig hurtigt til et offentligt problem når de skal reddes af offentlige hjælpepakker, hvilket implicit vil sige dine skattekroner.

Som Martin Wolf bemærker i Financial Times, har det efterladt finanssektoren som »et system, der er afgørende for staterne og den "frie" markedsøkonomi, men ikke er underlagt dens regler«.

Da politikerne har givet bankerne monopol på befolkningens penge er situationen hvor den monetære digitalisering

er fuldendt ekstra problematisk, idet man som borger i dag kan hæve sine penge og gemme dem i tilfælde af økonomisk kollaps, manglende tillid til bankerne eller andre årsager, hvilket fremadrettet ikke vil være muligt.

Dette er en situation som vi her i 2023 har fået billedlig gjort på bedste vis, idet kollapset i de Amerikanske banker hovedsageligt er udløst af at kunderne har hævet deres midler i de omhandlende banker. Dette vil ikke være muligt når digitaliseringen af vores penge er fuldendt, så vil befolkningens ikke mere kunne hæve sine penge, hvorimod de digitalisrede penge vil stå som en bekvem kassekredit for bankerne.

Ligeledes kan der ses problemer i forbindelse med finansielle nedsmeltninger, hvor banksystemet lovmæssigt kun hæfter for 750.000 kr. Alt derudover er potentielt tabt for kunderne.

Så i forbindelse med en digitalisering vil en 100 % statsgaranti være en minimum nødvendighed, da befolkningen 

generelt ikke har mulighed for at sikre sine midler udenfor det digitale system med kort varsel.

I realiteten er det for at kontrollere befolkningen og denne kontrol bliver fuldendt den dag du ikke ejer dine egne penge mere. For når vi står der om et par år, så trykker embedsværket på en knap og du ejer intet, ligesom skatter og afgifter automatisk bliver et tag selv bord for staten og bankerne, hvor sidstnævnte allarede i dag påfører kunderne valgfrie udgifter ved hver kortbetaling og ofte udgifter som overstiger cafeens gevinst ved salg af en kop kaffe.

For er du ikke enig, så er det bare synd, for du kan ikke hæve dine penge da de kun eksisterer i statens system.

Den 9 januar 2023 argumenterer Henrik L. Sedenmark, Dansk Erhverv, Freja Brandhøj, DRC, Esben Marcher, Dansk Live, Claus Bøgelund, DSK, Mette Høgh, HK i Berlinske for at kontantpligten er blevet overhalet af virkeligheden, hvorfor de plædere for at virksomheders lovpligt til at modtage kontanter skal ophæves.

I artiklen forbigår de behændigt at man med kontante handler erhvervsdrivende imellem, selv kan vælge om man vil betale det slet skjulte bankgebyr ved at betale digitalt, eller overspringe dette ved at handle kontant.

Ligeledes overhører ovennævnte skribenter problemstillingen omkring befolkningens privatliv i forhold til kontanter versus digitale betalinger, idet en lang række myndigheder og private aktører kan stikke næsen direkte ned i den enkelte borgers forbrug og lokation.

Denne sociale forbrugs profilering bliver heftigt misbrugt og videresolgt i en række lande og ovennævnte skribenter nævner sjovt nok regeringens opfindelse af kontantpligten skete i 1984. George Orwell udgav i 1949. Romanen 1984, der forudsagde et fremtidigt overvågningssamfund, som virkelighedens Danmark har overhalet med lysår.

Den nyvalgte Italienske højrefløjs leder Meloni gik blandt andet til valg på at bremse denne monetære digitale udvikling og udtalte i denne sammenhæng:  Det er ikke længere acceptabelt at belaste økonomien med yderligere skjulte skatter, med det ene formål at opfede bankernes pengekasser, spionerer og profilere alle borgers forbrugsvaner.

Den finansielle logik bag denne problemstilling er: Det forholder sig således at hvis man følger 100 kroner i kontanter igennem 30 transaktioner, altså du køber for 100 kr. hos grønthandleren og han køber æg hos købmanden osv., så vil der i handel nummer 30 stadig være 100 kr. tilbage, hvorimod hvis man følger samme 100 kr. igennem MobilePay og kortbetaling, så er der efter de samme 30 transaktioner kun ca. 80 kr. tilbage og banken har taget de 20 i gebyr.

MobilePay vil nu i 2023 udrulle endnu en forøgelse i forbruger gebyr med op til 500 %.   Læs mere her: MobilePay

En monetær digitalisering kan naturligvis udvikles så befolkningen bevarer både deres forbrugs privatliv og ejerskab og gøre transaktioner gratis, det er kun fordi det politiske og finansielle miljø ønsker det modsatte, at dette ikke sker. 

De stærkt stigende energipriser  har resulteret i gigantiske moms of afgifts indtægter til staten, som i april 2022 tilbageholdte det statslige indtægts buget i flere måneder. Denne manglende offentliggørelse (august 2022) af statens indtægter blev i første omgang begrundet med tekniske problemer, men senere omformuleret til at man havde problemer med hvilken regnemetode der skulle bruges. Dette er en anelse besynderligt da regnemetoden bør være: Hvor mange penge har staten fået ind i momsindtægter, skat m.v.

Problemet er nok at man politisk har haft svært ved at forklare hvordan man kan forsvarer en så markant stigning i befolkningens energi priser, når hovedparten havner direkte i statskassen og hos statsbeskyttede energi spekulanter.

Den galoperende inflation er delvist skabt af regeringens manglende evne til at tale sandt til befolkningen, idet man af politiske årsager bevidst valgte at nedtone den voksende finansielle krise og bildte befolkningen ind at alt var midlertidige problemer og at den danske økonomi var stærk og sund. Lidt ligesom Anders F. Rasmussen gjorde få dage før sidste finanskrise startede i 2008.

Og fordi man gjorde dette forblev befolkningens forbrugsadfærd som hidtil, hvilket bevirkede at inflations gribbene kunne forsætte med at drive priserne op, med den konsekvens at man nu bliver nød til at lave en hård opbremsning af økonomien, med højere rente, hårdere forbrugsopbremsning og stigende arbejdsløshed forude end der ellers havde været nødvendigt, fremfor at havde påtaget sig det rettidige politiske samfundsansvar man oprindeligt var sat i verden for.

Godt nok har staten 2Q udmeldt at landets økonomi er i topform, men dette skyldes hovedsageligt den øget indtægt fra en kunstigt opretholdt inflation og et par store danske medicinal virksomheder, hvilket ikke er synonym med en sund økonomi.  

Så med mindre politikerne og nationalbankerne endnu en gang vil opfinde værdier som ikke eksisterer, som f.eks. urealistiske høje ejendomsvurderinger,  eller hæve den acceptable inflationsgrænse til 4-5 %, så vil den almene befolkning igen komme til at betale for denne politisk finansielle inkompetence. 

Denne kamp som i realiteten udkæmpes imellem de største finansielle dyr på savanen og de politiske lam som burde repræsenterer befolkningerne ser ud til, endnu engang at falde ud til finansielle løvers fordel, da de tilsyneladende kan lægge verdensøkonomien ned, efter behag.

Når man fra politisk side vælger at inddrage befolkningens fridage (Store bededag) fordi riget fattes penge og politikerne deraf ikke har administreret befolkningens pengekasse på forsvarlig vis, så hiver man den politiske krystalkugle frem som i politikernes optik kan se årtier ind i fremtiden, hvor man således anslår at der bliver behov for betydelig forøgelse af arbejdsstyrken.

Den krystalkugle forudsigelse er besynderligt nok i direkte kollision med politikernes løsning på alle energi og miljøproblemer, nemlig Hockeystaven, som løber an på tekniske løsninger som endnu ikke er udtænkt.

Hvad der derimod er udtænkt er den AI (Kunstig intelligens) som estimeres at have overtaget op til 45 procent af alle jobs i 2050, hvor alle chauffør job, taxi, bus, lastbil mv. vil være forsvundet og det samme gælder de fleste IT uddannelser idet programmører, systemadministratorer, arkitektur, systemanalyse, tolke, sekretærer, operationslæger, flyledere, piloter, skibsmandskab, advokater, dommere, mange rengøring og produktionsjob, militær, politikere vil være forsvundet til fordel for effektiv AI styring.

Så måske ville det være mere ønskværdigt hvis man udviste rettidig omhu og forberedte vores samfund på den vej man ved det går, fremfor den vej politikerne vælger at gætte på det går.

Det manglende politiske ansvar.

Ansvarskæden i det politiske og administrative system er nærmest ikke eksisterende, hvilket blandt andet ses i sager som Britta Nielsen's der lænsede statskassen for 121 millioner, fordi de forskrevne sikkerheds procedurer ikke blev overholdt og her nåede staten frem til konklusionen at ingen kunne stille til ansvar fordi, at der var tale om en nedarvet kultur.

12+ milliarder forsvinder fra statskassen og ingen er ansvarlige for at advarsler og sikkerhedsprocedure ikke blev fulgt, men staten tillod derimod at et par af dem som deltog i statsrøveriet kunne fratrække og modregne en del af udgifter der havde været i forbindelse med deres ugerninger. Lidt ligesom hvis man indførte at en bankrøver kunne fratrække udgifter til elefanthue, våben og flugtbil.  Læs mere her 

Statens IT projekter er en perlerække af skandaler og demonstrer hvorledes manglende ansvar og inkompetence gennemsyrer hele beslutningsprocessen. Hospitalerne IT systemer virker ikke og kan ikke kommunikerer på tværs af systemerne. SKAT's nye IT ejendomsvurdering system virker ikke og kommer for øvrigt heller ikke til det og er som de fleste andre statslige IT projekter blevet en del dyrere end forudsagt og steget fra de oprindelige budgetterede 82 millioner til over 4 milliarder, hvorfor det givet vil lide samme skæbne som det forgangne gælds inddrivelses system EFI, som blev skrottet.  Læs mere her. 

Supersygehuse: Det skønnes, at budgettet vil skride med 43 procent – flere milliarder – og at forsinkelsen løber helt op i seks år.
Flere bygnings eksperter mener at fejl og kvalitet er så ringe, at en del skal rives ned og genopbygges, idet der flere steder er konstateret mug og svamp inden i konstruktionerne, hvor der også fosser vand ud når der bores hul i væggene. I prøver af hulmursisolering kan der vrides vand ud af udtaget isolerings materiale osv.

NemID, MitID, Borger.dk, sundhedsplatformen.dk, Eboks.dk, Medicinkortet.dk varsler endnu kommende kæde af IT skandaler, hvor hver eneste kontakt til et offentligt system skal have sin egen platform, fremfor en universel til dem alle. Hertil skal det måske, igen, tilføjes at netop infrastrukturelle digitalisering antageligt vil udgøre den største angrebs vektor i fremtidige konflikter, nationale som globale.

Hvis vi som udgangspunkt antager at ca 20 procent af Danmarks BNP forsvinder i statslige fejlinvesteringer, embedsmisbrug, dårlig administration, strukturel dys funktionalitet og manglende ansvars forfølgelse, så vil statskassen kunne forbedre den danske økonomi betragteligt, med op til 200 milliarder, uden at pålægge befolkningen yderligere økonomiske byrder. Dette alene ved at indføre en form for kædeansvar inden for det offentlige.

Alle taler om at arbejde mere, men ingen om det enorme værditab politikerne tilfører samfundet ved uansvarlig embedsførelse. Dette være sig i projektudførelser som IT og byggeri, person politiske dispositioner. Er det 20 % af BNP de smider væk?

 

Så når politikerne begynder den sædvanlige klagesang om at riget fattes penge, så er dette måske stedet at starte.

Det ville ikke være nødvendigt at afskaffe Store Bededag eller arbejde endnu mere, hvis vores politikere havde samme ansvarskæde som gælder den øvrige befolkning , i stedet for at støtte sig op ad et administrativt system der tilsyneladende er konstrueret alene med det formål at friholde politikerne for deres beslutningsansvar og ofte på en måde som får det Københavnske bande miljø til at ligne de rene skoledrenge, hvad angår samfundskonsekvenser.

Man kan med fordel regne på følgende problemstillinger:  1) Hvor stor er statens pengespild af det samlede BNP?

                                                                                                  2) Hvor forsvinder pengene hen i krisesituationer som den

                                                                                                      nuværende og hvem bliver rigere, staten, spekulanterne?

 

Rækken af årsager til at stemme blankt er nærmest endeløse og årsagen er:  At vores politikere som udgangspunkt varetager egne eller deres bandepolitiske kortsigtede interesser, fremfor de nødvendige langsigtede interesser for vores samfund og verden som helhed. 

Politikerne misbruger og undergraver den demokratiske ide. Og som tidligere avancerede civilisationer er gået til grunde har vores politikere og vi som vælgere nu lagt brostenene til samme vej ved, at ignorer de katastrofer som kræver øjeblikkelig handling.

Vores Demokratiske ide er stadig bedste bud, men når det verden over tager karakter af manipuleret Demokratur, så er Autokrati ikke særligt forskelligt.

Skal de foranliggende katastrofer for kommende generationer løses er det første problem på dagsordenen at identificerer årsagen til at historien kører i ring hvilket, nationalt, skal findes i folketinget som fører politik for dem selv og ikke det land de er sat i verden til at administrerer.

Da vi retfærdigvis ikke kan tillade os at påpege et problem uden også at forsøge anvise en løsning, vil denne side blive udviklet til at håndterer sobre input til løsninger på vores nuværende katastrofale politiske struktur. 

I denne sammenhæng vil vi meget gerne modtage eksempler på både problemer og løsninger inden for alle emner, som kan enten tjene debatten, eller byde ind med effektive løsningsmodeller.

Er der substans i et input vil vi naturligvis gerne inkluderer det i vores "emne" side, men dette sker kun hvis indsenderen er indforstået med dette. Ligeledes kan afsender vælge at inkludere navn eller offentliggøre som anonym.

Hvis du ønsker fuld anonymitet kan du med fordel bruge: https://simplelogin.io/

Gratis krypteret mail: protonmail.me og protonvpn.com kan også anbefales hvis privatliv og anonymitet vægtes højt.

Input indsendes til:  info@stemblankt.dk

Første skridt vil være, at tilstrækkeligt mange af os stemmer blankt.

bottom of page