top of page
Alex-Vanopslagh-bog.jpg
Vanopslagh, Alex (LA) Medlem af Folketinget,
Liberal Alliance Partileder
Folketinget, Christiansborg 1240 København K
Mobil: +45 3337 5500
E­mail: alex.vanopslagh@ft.dk

Alex Vanopslagh flytter fra Vanløse til en folketingslejlighed i det indre København og flytter samtidig sin folkeregisteradresse hjem til sine forældre i Jylland, hvorved han indkasserer 30.000 kr ekstra pr år i tilskud til dobbelt husholdning, altså i alt 60.000 op til han blev opdaget.

Oven i denne gevinst estimeres det at Alex Vanopslagh har unddraget husleje for i alt 290.000 kr i samme periode, ved forsæteligt og uberettiget at have tilegnet sig en huslejefri folketingsbolig.

Folketings lejlighederne er tænkt som et supplement til medlemmer af Folketinget, der har fast bopæl uden for Sjælland. Et krav er derfor, at medlemmer opretholder deres faste bopæl og dermed tilbringer maksimum 180 dage om året i folketingslejligheden.

Alle folketingsmedlemmer får ved overdragelsen af en folketings lejlighed udleveret reglerne for brug af Folketingets lejligheder. Ved boligoverdragelsen skriver folketingsmedlemmerne desuden under på en tre sider lang brugsaftale, hvori de erklærer, at de »opretholder en fast bopæl.

Så hvis Alex Vanopslagh åbenlyst har kendt til reglerne om hvorledes og hvilke krav der stilles til at få en folketings lejlighed stillet gratis til rådighed, så må det givet antages at Alex Vanopslagh ligeledes har kendt til minimums kravene for at opfylde sådanne betingelser, hvorfor det ovennævnte adresse cirkus sammenholdt med Alex Vanopslagh's mobil lokation data vidner om en tydelig og bevidst omgåelse af Folketingets regler om gratis bolig i København.

Her ser vi desværre endnu et eksempel på hvorledes lovovertrædelser, i dette tilfælde socialbedrageri, begået af folketingsmedlemmer håndteres meget lempeligere set i forhold til almindelige skatte borgere, som staten nådesløst forfølger til verdens ende, hvis de har snydt i det sociale system eller unddraget i skat.

Alex Vanopslagh markedsfører sig blandt andet på at befolkningen generelt ikke skal forsørges eller snylte på statskassen.

Men en række jurister peger på, at sagen ikke bør stoppe der.

- Min umiddelbare vurdering er, at det her er en sag, der bør efterforskes af politiet. Der er så meget, der peger på, at der kan være foregået noget strafbart, siger juraprofessor Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet til Information.

Samme vurdering kommer fra Lotte Helms, der forsker i straffe- og kriminalret ved Syddansk Universitet og er tidligere anklagerfuldmægtig ved Bornholms Politi.

- Med de her beløb og med den adfærd er der mange ting, som peger på, at der har været et forsæt til unddragelse. Derfor er det en god idé at vurdere, om der er tale om bedrageri, siger Lotte Helms til avisen.

Alex Vanopslagh siger dog, at han betragter sagen som afsluttet.

Pressemeddelelse tirsdag den 21. marts, 2023, klokken 12.10 udsendt af folketingets præsidium:

Folketingets Præsidium har på et møde den 21. marts 2023 afsluttet sin behandling af henvendelsen om sagen om Alex Vanopslaghs (LA) brug af en medlemsbolig. 

»Vi har i Præsidiet haft en grundig drøftelse af sagen, og vi er enige om, at Folketinget ikke skal foretage sig yderligere«, siger Folketingets formand Søren Gade.

Enhver normal skatteborger ville være blevet retsforfulgt og dømt for social bedrageri med bøde eller fængsel til følge, mens man som politiker kan være rimelig sikker på at ens kollegaer vil frikende en i deres eget "retssystem"

bottom of page