top of page

Borgerforslag

Stem blankt en styrkelse af demokratiet

 

 

Forslagstekst:

Det skal ved lov vedtages, at blanke stemmer i stemmeboksen ved folketingsvalg SKAL optælles og offentliggøres på lige fod med alle andre afgivne stemmer.

 

Bemærkninger:

Det er i dag ikke lovpligtigt at optælle og offentliggøre blanke stemme afgivelser ved folketingsvalg, hvilket potentielt ekskluderer den del af demokratiet som ikke ønsker at stemme på de opstillede kandidater eller partier. Men som samtidig ønsker at deltage i den demokratiske proces.

 

En lovpligtig optælling og offentliggørelse af blanke stemmeafgivelser betyder derfor, at alle som ønsker at udtrykke mistillid til en ført politik, politiske system eller politikerne generelt, men ikke ønsker at stemme på opstillede kandidater, således vil have en demokratisk platform, hvorfra der kan føres valgkampanger m.v. på lige fod med alle andre demokratiske deltagere.

 

Folketinget fastslog i §69 bekendtgørelse 29 juni 2004 af lov om valg til folketinget, at blanke stemmer regnes som ugyldige, hvilket udgør et reelt demokratisk problem, idet man derved de facto kan udelukke en del af befolkningen fra deres ret til at udvise forhåndsmistillid. Dog vil en lovfastsættelse om tvungen optælling af blanke stemmer kunne fjerne dette problem da disse således ikke, teoretisk administrativt, kan ignoreres.

 

Blanke stemmer er naturligvis altid ugyldige i forhold til stemmefordelingen af afgivne partistemmer, men bestemt ikke ugyldige i forhold til temperaturmåling af befolkningens politiske tillid, hvilket kan udgøre et demokratisk grundproblem, når denne ret ikke er lovsikret.

 

Rent matematisk vil blankstemme gruppen, ikke at forveksle med sofavælgere, ved en tilstrækkelig stemmeafgivelse kunne stille spørgsmål ved en given politisk ledelse, eller en ført politiks berettigelse.

 

Denne demokratiske lovdetalje vil give vælgerne øget mulighed for at skubbe til samfundets største problemer og motiv til at deltage, samtidig med at dette vil styrke demokratiets betingelser.

bottom of page